Ubezpieczenie samochodu

Przepisy o ruchu drogowym narzucają
wszystkim zmotoryzowanym obowiązek ubezpieczania się od odpowiedzialności
cywilnej. Mówiąc wprost, chodzi o zmniejszenie uciążliwości skutków zdarzeń
drogowych, za które winę ponosi ktoś inny, w dodatku ktoś, kogo potrafimy
wskazać. Gdy sprawca jest znany i przyznaje się do winy, nie ma problemu.
Gorzej, gdy nasz pojazd ulegnie zniszczeniu, a my nie wiemy kto za to
odpowiada. Dzieje się tak na przykład na parkingach. Wychodzimy z domu, banku
lub sklepu, a nasz samochód jest porysowany lub wgnieciony.

Nikogo nie widać,
szkoda jest, ale sprawcy brak. Podobnie ma się rzecz w przypadku, gdy na nasz
samochód spadnie ciężka gałąź, cegła z dachu lub śnieg. Nie zawsze udaje się
ustalić, kto odpowiada za taki stan rzeczy. Równie trudno jest ustalić kto ma
ponieść koszty naprawy zawieszenia lub koła uszkodzonego na dziurze w drodze.
Aby w takich sytuacjach mieć wsparcie i pomoc finansową, wykupuje się dowolne
ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco. Ubezpieczenie to występuje w licznych
pakietach i wersjach. Kosztuje sporo, a jego wysokość obliczana jest na
podstawie marki, wieku, rodzaju i wyposażenia samochodu. Oczywiście,
odszkodowania wypłacane są z naszej własnej polisy i skutkują czasową utratą
zniżek. Zniżki bowiem wynikają z bezszkodowej jazdy.

Gefion Ubezpieczenia Olsztyn