Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, dokładnie określają zasady funkcjonowania wybranego ubezpieczenia. Wskazują one obowiązki i prawa stron umowy, czyli ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia są jedną z części polisy, którą otrzymuje ubezpieczony.

OWU określają bardzo dużo ważnych kwestii, dlatego warto się im dokładnie przyjrzeć. Czas, jaki trzeba czekać, aby otrzymać odszkodowanie, data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, czynności wymagane do tego, aby uzyskać odszkodowanie czy częstotliwość uiszczanych opłat to tylko niektóre z kwestii, jakie rozstrzygają ogólne warunki ubezpieczenia. Jest ich wiele, wiele więcej, dlatego z całą resztą należy się zapoznać. Ogólne warunki ubezpieczenia określają również to, kim jest osoba bliska, co stanowi bardzo ważny czynnik w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

W skrócie rzecz ujmując, ogólne warunki ubezpieczenia, oprócz praw i obowiązków stron umowy, definiują wszystkie inne podmioty oraz przedmioty mogące być brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania w firmie  Ponadto określają one sumę gwarancyjną, przypadki, w których następuje wyłączenie odpowiedzialności, a także wszelkie pozostałe postanowienia i ustalenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia OC  można pobrać tutaj