NNW w ALLRISK to optymalny wybór.

Ubezpieczenie NNW w ALLRISK gwarantuje ochronę finansową
w przypadku wytępiania skutków wypadków drogowych: uszczerbku lub utraty
zdrowia, a nawet życia. Towarzystwo zapewnie rekompensatę finansową w sytuacji
niezdolności do pracy oraz we wszystkich innych przypadkach, w których
straciliśmy zdrowie z powodu wypadku drogowego.

W sytuacji wystąpienia takich
negatywnych skutków zostaje wypłacone odszkodowanie, którego wysokość zależy od
stopnia utraty zdrowia oraz sumy ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia
wynosi 100 tys. zł, zaś maksymalna 500 tys. zł. Ubezpieczeniem objęta jest
jedna osoba, która chroniona jest zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza
jego granicami.

Co ważne, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW w ALLRISK
jest wypłacane nawet wtedy, gdy sprawcą wypadku jest osoba objęta tym
ubezpieczeniem. Firma ALLRISK w swojej ofercie proponuje wsparcie finansowe dla
rodziny ubezpieczonego w przypadku utraty jego życia. Spółka zapewnia
jednocześnie o tym, że wymaga minimum formalności, a wypłata odszkodowania jest
bardzo szybka. Warto podkreślić, iż odszkodowanie wypłacane z tytułu
ubezpieczenia NNW w ALLRISK nie jest objęte podatkiem dochodowym, co znacznie
odciąża poszkodowanego oraz jego rodzinę.

Decydując się na ubezpieczenie NNW w ALLRISK, jesteśmy w
pełni zabezpieczeni przed utratą zdrowia lub życia w przypadku wypadków
samochodów, dlatego warto zdecydować się na to świadczenie, szczególnie jeśli
często podróżujemy autem.