Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to najczęściej wybierany produkt naszej firmy ze wszystkich polis komunikacyjnych oferowanych przez tę spółkę. Tak duża popularność wynika oczywiście z faktu, iż OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego posiadacza samochodu. Niegdyś OC oferowane przez  było wiodące na rynku, lecz z biegiem i wraz z pojawieniem się wielu nowych towarzystw ubezpieczeniowych sytuacja uległa zmianie.

Tak jak każde inne ubezpieczenie OC, tak i to oferowane przez  chroni właściciela auta oraz kierowcę przez skutkami finansowymi powstałymi w wyniku szkód, jakie zostały wyrządzone z jego winy. Dzięki ubezpieczeniu OC, w razie wypadku, którego jesteśmy winowajcami, odszkodowanie za skutki naszych błędów zostanie wypłacone właśnie z ubezpieczenia OC, a nie bezpośrednio z naszej kieszeni.

Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenia OC w , umowa zostanie podpisana na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu oraz wpłacie należności z tytułu trwania ubezpieczenia za kolejny rok jest ono automatycznie przedłużane. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona, polisa oczywiście nie obowiązuje. W przypadku odsprzedaży auta ubezpieczenie automatycznie przechodzi na kolejnego właściciela, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziane.

Wszystkie regulacje ubezpieczenia OC, również tego oferowanego przez PZU, są zawarte w zatwierdzonej przez Sejm ustawie z dnia 22 maja 2003 r. Jest ona ogólnodostępna i bez problemu można znaleźć ją w Internecie, także na stronie największego polskiego ubezpieczyciela –